اوراقچی؛ فساد در صنعت خودرو دنیا

اوراقجی، فساد در دایملر

فساد در صنعت خودروسازی تنها مختص به صنعت خودرو ایران نیست بلکه بارها در جای جای دنیا نیز فساد در صنعت خودرو دیده شده است. در بخش نخست اوراقچی داستان فساد در شرکت دایملر رو بازگو کرده ایم.

روایتگر این بخش هم کیوان ارزاقی است.

ورود به گفتگو

بیشتر

اوراقچی- اتحاد رنو-نیسان

اوراقچی؛ اتحاد رنو-نیسان

بخش اوراقجی در اپیزود دوم پادکست پیکان داستان اتفاق های افتاده در شرکت رنو – نیسان و به خصوص کارلوس گون رو رو بازگو می کنه. روایتگر این بخش هم...

Subscribe