طنز؛ فرار مدیران خودروسازی

طنز؛ فرار مدیران خودروسازی
ورود به گفتگو

بیشتر

تغییرات در هیات مدیره سایپا

نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در هیأت مدیره سایپا تغییر کرد. به گزارش خبرنگار پیکان، طی حکمی از سوی محسن صالحی نیا، رییس ایدرو...

خاوری صنعت خودرو کیست

طنز؛ خاوری صنعت خودرو

در یخش طنز از دومین اپیزود پادکست پیکان به موضوع خاوری در صنعت خودرو یا همون مسعود وثوق از زاویه ای دیگر پرداخته ایم. روایتگر این بخش احمدرضا کاظمی...

Subscribe