طنز؛ خاوری صنعت خودرو

خاوری صنعت خودرو کیست
ورود به گفتگو

بیشتر

تغییرات در هیات مدیره سایپا

نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در هیأت مدیره سایپا تغییر کرد. به گزارش خبرنگار پیکان، طی حکمی از سوی محسن صالحی نیا، رییس ایدرو...

طنز؛ فرار مدیران خودروسازی

طنز؛ فرار مدیران خودروسازی

در یخش طنز از نخستین اپیزود پادکست پیکان به فرار مدیران عامل شرکت های خودروسازی از زاویه ای دیگر پرداخته ایم.
روایتگر این بخش احمدرضا کاظمی است.

Subscribe