اپیزود هفتم پیکان، آنچه باید از برادران خیامی بدانیم پیکان سرنوشت ما

خیامی

اپیزود هفتم پیکان، روایت یک سرنوشته.
در پرونده ویژه این قسمت سوار #پیکان شدیم و رفتیم به شصت‌هفتاد سال پیش. این قسمت براتون بخش‌هایی از یک کتاب رو خوندیم و چند نکته رو درباره #محمود_خیامی اصلاح کردیم.
#کیوان_ارزاقی کتاب «پیکان سرنوشت ماست» رو براتون خونده.
این پادکست رو گوش کنید و بدونید استفاده از لفظ اولین #خودروساز یا پدر صنعت خودروسازی ایران برای خیامی‌ها درست نیست.

زمان، زمان پیکان سوار شدن نیست، زمان، زمان پیکان گوش دادنه.

خیامی

ورود به گفتگو

بیشتر

Subscribe