برچسببازار خودرو

بازار خودرو به کدام سمت می‌رود؟ قیمت‌ها در سراشیبی، دولت در سردرگمی

رصد بازار خودرو در روزهای گذشته نشان از آن دارد که بار دیگر موج جدیدی از کاهش قیمت آغاز شده و مشخص نیست این بار تا کجا پیش خواهد رفت. یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصاد ایران، عجیب‌ترین و غیرقابل پیشبینی‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد و این روند عجیب...

Subscribe